Ja, de verdienmodellen in de mediawereld zijn gigantisch veranderd door het internet, maar hoe precies?

Die vraag probeert analist Ben Thompson in zijn analyse ‘The Great Unbundling’ te beantwoorden.  

Thompson verdeelt de mediawereld in vier categorieën:

  1. print
  2. muziek
  3. tv
  4. kabeltv

In al die verschillende sectoren werd het geld vooral verdiend omdat het distribueren enorme investeringen vooraf vereiste. Bijvoorbeeld om een drukpers of uitzendlicenties te verkrijgen. Daarom was de distributie in handen van een klein aantal spelers.

Die spelers konden vervolgens hun producten bundelen en die voor een meerprijs verkopen – zoals een kabelpakket.

Democratisering van distributie

Maar in de afgelopen jaren is de macht van die spelers door democratisering van distributie afgebroken. Bij sommigen is die destructie van de oude machten bijna compleet – zo hebben Facebook en Google het leeuwendeel van de print-advertentieomzet overgenomen -, bij andere bedrijfstakken – zoals kabeltv –  is het nog gaande.

Wie naar de nieuwe modellen kijkt, ziet trouwens één grote gelijkenis met de oude modellen: er dienen zich weer distributiepartijen aan die door schaarste de macht grijpen.

Ga maar na: als je nu een serie bij een groot (en betalend) publiek wil krijgen, kun je als leverancier bijna niet om Netflix heen.

‘Irritant goed’, noemde een bekende mediawatcher deze gelinkte analyse. Zeker de moeite waard om even te lezen!

Ik besprak dit artikel ook deze week als gast in de BNR-podcast De Technoloog.

Published by Ernst-Jan Pfauth

Ernst Pfauth is co-founder and CEO of The Correspondent, a journalism platform for “unbreaking news” that successfully crowdfunded $2.6 million from 45,888 backers in November 2018 and will launch in mid-2019.

Leave a comment

Share your knowledge