The New York Times: je wordt slimmer van kunst

De opening van een museum voor moderne kunst in een stad waar nog niet zo’n museum te vinden was, bood wetenschappers van de universiteit van Arkansas de kans om te onderzoeken wat voor invloed kunst op een onderzoeksgroep van 11.000 kinderen heeft. Één groep scholieren kreeg rondleidingen, een controlegroep niet. De aan kunst blootgestelde groep vertoonde elke weken later betere vaardigheden op gebieden als sociale tolerantie en kritisch denken en namen hun ouders vaker mee terug naar het museum. En dus kopt The New York Times: Art Makes You Smart

Thomas Heerma van Voss over Stromae

Pas drie weken geleden (her)ontdekte ik de Belgisch-Rwandese zanger Stromae door lyrische facebookberichten van facebookvrienden die ik intellectueler dan mijzelf acht. Na het veelvuldig beluisteren van zijn album Racine Carée kocht ik kaartjes voor zijn optreden in de HMH (niet voor de Melkweg, ik was immers laat). Maar pas na het lezen van een profiel in Vrij Nederland begreep ik waarom zijn af en toe ranzig feestelijke nummers (Humain L’Eau!) de (aanstekelijke, vooruit) hosmuziek van Guetta en Co ontstijgen. Het komt door de de intrigerende somberte van zijn teksten:
Thomas Heerma van Voss – Formidable: het verhaal van Stromae

Raymond van den Boogaard over beleefdheid

Je moet je even door een enigszins clichématige observatie over het ruwe Amsterdamse fietsverkeer worstelen, maar dan volgt in deze blog van journalistendandy Raymond van den Boogaard een mooie en verhelderende verhandeling over beleefdheid en haar gespannen relatie met de waarheid. Met citaat Émile Durkheim, grondlegger van de moderne sociologie: ,,Beleefd zijn betekent: een ander niet onnodig verdriet doen. (..) De beleefdheid kent veel vijanden, vanwege haar tegenstelling met de waarachtigheid.”
Raymond van den Boogaard – Beleefdheid

Nick Bilton – De Twitter Story (2013)

In de media lijken verhalen als dat van Twitter louter success stories. Terwijl er natuurlijk altijd geleden is door de oprichters. Je kunt niet zo’n bedrijf opbouwen zonder continu in de stress te verkeren. Bilton laat zien hoe het bij Twitter ging, en wat voor fascinerende machtsstrijd er tussen empathicus Evan Williams en egomaan Jack Dorsey schuilging.
Nick Bilton – De Twitter Story (2013)